ՀՊՄ - Սպառողների շահերի պաշտպանությունը հանրային ծառայություններում

Հանրային լսումներ

Ուրբաթ, 15 Մայիս 2015 16:25
Այսօր  Ազգային  Ժողովում  մասնակցել  եմ  ...

Հոսանքի թանկացում

Երեքշաբթի, 12 Մայիս 2015 13:07
Էլ.հոսանք  արտադրող  ընկերությունները  հայտ  են  ներկայացրել  հանրային  ծառայությունները  կարգավորող  հանձնաժողով  էլ.հոսանքի  սակագնի  բարձրացման  համար:  Ներկայացնում  ենք  մեր  տեսակետը...

Ա՞րդյոք արդյունավետ են իրականացվում միջազգային կազմակերպությունների կողմից ֆինանսավորվող ծրագրերը

Ուրբաթ, 27 Մարտ 2015 15:23
Տեղեկատվություն  ստանալու  նպատակով      հարցում       միջազգային  կազմակերպություններին:

Հարցում

Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվու՞մ է հանրային ծառայությունների կարգավորում