ՀՊՄ - Սպառողների շահերի պաշտպանությունը հանրային ծառայություններում

Հանրային ծառայությունների կարգավորում

Հինգշաբթի, 04 Հոկտեմբեր 2012 12:02

 

ՀՊՄ-ն ներկայացնում է կարծիք հանրային ծառայությունների կարգավորման ոլորտում իրականացված աշխատանքների վերաբերյալ և առաջարկում է:

Ընդհանուր դրույթներ

Հանրային ծառայությունների ոլորտն ուսումնասիրելու ժամանակ պետք է ուշադրություն դարձնել խնդրի ձևակերպմանը:

Հանրային ծառայությունների բնագավառում բիզնես միջավայր չի լինում, հանրային ծառայությունները հիմնականում մենաշնորհային են, դրա համար շուկայական կարգավորում չի լինում, այն կարգավորվում է պետության կողմից-օրենքով:

Խնդիրն այս ոլորտում պետք է ձևակերպել.   Հանրային ծառայությունների ոլորտում ծառայություններ մատուցողների և այդ ծառայություններն ստացողների իրավունքների, պարտականությունների և պատասխանատվության գործարար միջավայրի բարելավում:

Այս ոլորտում հիմնական խնդիրը կարգավորման քաղաքականության իրականացնումն է, համաձայն օրենքով սահմանված կարգավորման սկզբունքների:

Սա չի իրականացվում:

Կարդալ՝    Առաջարկություն,     Կանոնակարգ

Նորություն

Հինգշաբթի, 04 Հոկտեմբեր 2012 11:47

 

«Հասարակական  պաշտպանների  միությունը»  դիմել  է  հանրային  ծառայությունները  կարգավորող  հանձնաժողով  «Երևան  Ջուր»  ընկերության  ջրային  համակարգերի  օգտագործման  թույլատվությունը  կասեցնելու  պահանջով...

Սպառողների և ծառայություն մատուցող ընկերության համագործակցության ուսանելի մշակույթ

Հինգշաբթի, 26 Հուլիս 2012 06:33

Հանրային ծառայությունների կարգավորումը մշտապես եղել և մնում է պետության ու հասարակության ուշադրության կենտրոնում:   Դա մի ոլորտ է, որտեղ պետությունը պետք է ունենա կարգավորիչ, ծառայություն մատուցողները՝ անվտանգ և հուսալի ծառայության մատուցման, իսկ հասարակությունը՝ սպառողները վերահսկողության ֆունկցիաներ:

Հարցում

Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվու՞մ է հանրային ծառայությունների կարգավորում