Քննարկում

Քննարկում  ՀՊՄ  գրասենյակում:

19.11.2010թ.  ժամը  15:00

 

ՀՊՄ  գրասենյակում  սույն  թվականի  նոյեմբերի  19-ին  ժամը  15:00-ին  տեղի  կունենա  հանրային  քննարկում  ՀՀ  էկոնոմիկայի  նախարարի  պատասխանի  վերաբերյալ:

Խնդիրը  վերաբերվում  է  հանրային  ծառայությունների  կարգավորմանը:  Ըստ  հանրային  ծառայությունների  կարգավորմամբ  զբաղվող  հասարակական  կազմակերպությունների  հանրային  ծառայությունները  կարգավորող  հանձնաժողովը  չի  իրականացնում  կարգավորման  գործառույթ,  չունենալով  օրենսդրորեն  պահանջվող  հանրային  ծառայությունների  կարգավորման  բնագավառում  ներգրավված  կողմերից  մեկի՝  սպառողների  շահերի  ներկայացման  մեխանիզմ:  Այդ  հանձնաժողովը  չի  իրականացնում  կարգավորման  կողմերի  օրենքով  նախատեսված  հավասարակշռման  գործառույթը:

 

Հետաքրքրվողները  կարող  են  ակտիվ  մասնակցություն  ունենալ:

 

Քննարկումը  տեղի  կունենա

ք.  Երեւան,  Րաֆու  փողոց,  19/1  շենք,  երկրորդ  հարկ  / Մալաթիայի  տոնավաճառի  գլխավոր  մուտքի  դիմաց/

հեռ.  091-01.05.83

Հարցում

Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվու՞մ է հանրային ծառայությունների կարգավորում