Տեղեկատվություն գազի սակագնի վերաբերյալ

Ներկայացնում  ենք  սպառողների  կողմից  իրականացված  հաշվարկներ  քննարկման  դրված  գազի  սակագնի  վերաբերյալ:

1.  Համեմատական  վերլուծություն  «ՀայՌուսգազարդ»  ընկերության  և  ՀԾԿՀ  հաշվարկների  միջև.    տեսնել...

2.  Համեմատական  վերլուծություններ  ՀԾԿՀ  2010թ.,  2013թ. հաշվարկների  և  սպառողների  կողմից  իրականացված  հաշվարկների  միջև.  տեսնել...

Հարցում

Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվու՞մ է հանրային ծառայությունների կարգավորում