Երևան քաղաքի հանրային տրանսպորտի հաշվարկ

Ներկայացնում  ենք  Երևան  քաղաքում  հանրային  տրանսպորտի  սակագնի  մեր  հաշվարկը:  Հաշվարկի  բոլոր  թվերը  վերցված  են  քաղաքապետարանի  ներկայացրած  տվյալներից:   Հաշվարկ...

Հարցում

Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվու՞մ է հանրային ծառայությունների կարգավորում