Երևանի քաղաքապետարանի գործողությունների իրազեկում 2

Երևանի  քաղաքապետը  խուսափում  է  քաղաքացիական  հասարակության  բարձրացրած  հարցադրումներին  պատասխանելուց:

 

Պարզաբանման  համար  կարող  եք  կարդալ  հարցադրումները  և  պատասխանը...

Հարցում

Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվու՞մ է հանրային ծառայությունների կարգավորում