ՀՊՄ

ՇՆՈՐՀԱՎՈՐ  

ՆՈՐ  ՏԱՐԻ  

2015

Հարցում

Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվու՞մ է հանրային ծառայությունների կարգավորում