ՀՊՄ - Սպառողների շահերի պաշտպանությունը հանրային ծառայություններում

Դարձյալ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը

Ուրբաթ, 15 Նոյեմբեր 2019 09:51

Ստեղծված է մի իրավիճակ, որ դժվար է որևէ առաջարկություն անել պետական կառավարման համակարգում,առավել դժվար է տեղ հասցնել առաջարկությունը: Ներկայացվող բնագավառի պետական կարգավորող կառույցը՝ հանրային ծառայությունները կարգավորող պետական հանձնաժողովը պարապուրդի է մատնված: Ավելին, նա երբեք չի իրականացրել օրենքով սահմանված իր գործառույթը՝ սպառողների շահերի հավասարակշռումը մատակարարների նկատմամբ:

Այս խնդրով ՀՊՄ-ն պատրաստել է փաստաթուղթ և ներկայացրել է հանձնաժողով քննարկման: Հանձնաժողովը չի իրականացնում քննարկում: Հանրային լսումներ իրականացնելու կարգն ուղարկել ենք կառավարություն՝ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին: Այնտեղից ևս որևէ արձագանք դեռևս չկա:

Այս երևութը հիշեցրեց տարիներ առաջ մի դեպք. կարդալ...

ՀԱՄԱՏԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՍՈՑԻԱՑԻԱ

Երկուշաբաթի, 04 Նոյեմբեր 2019 15:17

2019թ. հոկտեմբերի 24-ին տեղի ունեցավ «Համատիրությունների զարգացման ասոցիացիայի» ժողովը, որտեղ քննարկվեց.

Ընթացիկ հարցեր

Օրենսդրական խնդիրներ

Կարդալ արձանագրությունը...

Տեղական ինքնակառավարում

Շաբաթ, 29 Հունիս 2019 09:47

Պետական կառավարման հիմնական ինստիտուտներից մեկը դա տեղական ինքնակառավարումն է: Սա նշանակում է տեղական որոշ խնդիրների արդյունավետ լուծում ֆեդերալ կառավարությունից անկախ: Սա նշանակում է ապակենտրոնացված կառավարում: Սա նշանակում է քաղաքացիների սեփականության կառավարում հենց քաաքացիների կողմից: Սա բերում է երկրի զարգացման, պետության հզորացման, քաղաքացիների կյանքի բարգավաճման:

Սա Հայաստանում, դեռևս, չեն հասկանում:

Լսել ռադիոհաղորդում այս թեմայով՝

https://www.youtube.com/watch?v=0qIMvaxtfgo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR18wIxU9RLz9skCY3-SROeL7wsUOrAXl3pubZpvovMPSb2lAxFCNLxAVQM

Հարցում

Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվու՞մ է հանրային ծառայությունների կարգավորում