Մեր մասին

Կազմակերպություն`                           ՙՀասարակական  պաշտպանների  միություն՚   ԻԱՄ

Իրավաբանական  հասցե`                 Երևան  0079,   Արշակունյաց  26/7

Գործադիր  Տնօրեն`                             Արամ  Գրիգորյան

Հեռ                                                              091-01.05.83

E-mail                                                         Այս էլ.փոստի հասցեն պահպանված է spam bots-երից, պետք է JavaScript-ին հնարավորություն տալ դիտելու համար

ՀՎՀՀ                                                           02577841

Բանկ                                                          ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ,    հհ   16304 8206078

 

 

«Հասարակական  պաշտպանների  միություն»  ԻԱՄ-ի  փորձը

 

 Հաշվի առնելով հանրային ծառայությունների  (էներգետիկա, գազամատակարարում,  ջերմամատակարարում,  ջրամատակարարում,  հեռահաղորդակցություն)  մենաշնորհային  կարգավորման  սկզբունքները,  բնագավառին առնչվող խնդիրների բազմաբովանդակությունն ու մասնագիտական բարդությունները, և նպատակ ունենալով ամրապնդել հասարակության լայն խավերի միասնական ներկայացուցչությունը  մի շարք հասարակական կազմակերպություններ   2005թ.  փետրվարին  ստեղծել  են  ՙՀասարակական  Պաշտպանների  Միություն՚  իրավաբանական  անձանց  միությունը:

Միության  կազմում  ընդգրկված  են  հանրային ծառայությունների խնդիրների  վերաբերյալ  հսկայական  փորձ  ունեցող  հետևյալ  հասարակական  կազմակերպությունները`

 • Համատիրությունների  նախագահների  ասոցիացիա
 • Առողջ շրջակա  միջավայր  սերունդներին
 • Սպառողների  ասոցիացիա
 • Ազատություն  և  իրավունք
 • Քարավան  88
 • Վերականգնում

 Միության  հիմնական  նպատակներն  են

 • ՀՀ ծառայությունների կարգավորող  հանձնաժողովի գործունեության թափանցիկության ապահովում, ինչպես նաև որոշումների կայացման ընթացքում սպառողների իրավունքների և շահերի պաշտպանություն,
 • հանրային ծառայությունների ոլորտի արդյունավետ քաղաքականության ձևավորում և իրականացում,
 • ոլորտում գործող համապատասխան իրավական ակտերի կիրառման պրակտիկայի մոնիտորինգի իրականացում,
 • անհրաժեշտության դեպքում նոր իրավական ակտերի մշակում
 • հանրային ծառայությունների  ոլորտում տեղեկատվության մատչելիության ապահովում և հասարակական քննարկումների և լսումների կազմակերպում.

 Վերոհիշյալ նպատակներն իրագործելու համար, միությունը կարևորագույն նախապայման է համարում մասնակից անդամների մասնագիտական բարձր պատրաստվածությունը:

 Միության  անդամները հասարակական գործունեության մեծ փորձ ունեն բազմաթիվ ոլորտներում, այն է` սպառողների շահերի պաշտպանություն, համատիրությունների զարգացում  և  բազմաբնակարան  շենքերի  կառավարում, սոցիոլոգիական հետազոտություններ և վերլուծություններ, իրավաբանական օժանդակություն, բնապահպանական խնդիրներ, քաղաքացիական հասարակություն և մարդու իրավունքներ:

 Միության  անդամները  իրականացրել  են  մի  շարք  ծրագրեր  և  համոզված են, որ կարողությունների և հնարավորությունների նման միավորումն ու մասնագիտական մոտեցումը մեծապես կօժանդակեն հանրային ծառայության բնագավառում  վարվող քաղաքականության ու կայացվող որոշումների գործընթացին հասարակության լիարժեք և արդյունավետ մասնակցությանը: