Գլխավոր


ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ  ՊԱՇՏՊԱՆՆԵՐԻ  ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ձեր  իրավունքների  պաշտպանը   հանրային  ծառայությունների  կարգավորման  բնագավառում`

  • էլեկտրամատակարարում
  • գազամատակարարում
  • ջրամատակարարում
  • ջերմամատակարարում
  • կապ  և  հեռահաղորդակցություն
  • բազմաբնակարան  շենքերի  կառավարում

Հարցում

Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվու՞մ է հանրային ծառայությունների կարգավորում