Էկոնոմիկայի նախարարի պատասխանը

Հանրային ծառայություններ

26.10.2010թ.

Էկոնոմիկայի  նախարար  Ներսես  Երիցյանը  վերջապես  պատասխանել  է  «Հասարակական  պաշտպանների  միություն»  ԻԱՄ-ի  նամակին:

Հ.Գ.   Պատասխանը  ճիշտ  ընկալելու  համար  անհրաժեշտ  է  կարդալ  ՀՀ  վարչապետին  ուղղված  նամակը՝  Բաց  նամակ  ՀՀ  վարչապետին  վերտառությամբ:  Իսկ  ՀՀ  հանրային  ծառայությունները  կարգավորող  հանձնաժողովը  հարցի  վերաբերյալ  իր  դիրքորոշումը  էկոնոմիկայի  նախարարին  ուղարկել  է  2010թ.  մայիսի  21-ին:   

 

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ  ՊԱՇՏՊԱՆՆԵՐԻ  ՄԻՈՒԹՅԱՆ

ԳՈՐԾԱԴԻՐ  ՏՆՕՐԵՆ

ՊԱՐՈՆ  ԱՐԱՄ  ԳՐԻԳՈՐՅԱՆԻՆ

 

Հարգելի  պարոն  Գրիգորյան

 

Ի  կատարումն  ՀՀ  վարչապետի  28.09.2010թ  N  02/23.12/11608-10  հանձնարարականի՝  Ձեր  22.09.2010թ.  ՀՊՄ  09/01  գրության  վերաբերյալ  հայտնում  եմ  հետեւյալը.

Բարձրացված  հարցի  վերաբերյալ  դիրքորոշումը  արտացոլված  է  ՀՀ  հանրային  ծառայությունները  կարգավորող  հանձնաժողովի  գրության  մեջ  /կցվում  է/:

 

Առդիր՝  6  էջ:

 

Հարգանքով

ՆԵՐՍԵՍ  ԵՐԻՑՅԱՆ